Internet

Omdisponering- Välkomna till Bokonsulterna

Vår affärsidé är att skapa attraktiva bostäder genom att omdisponera, upparbeta och utarbeta de befintliga ytorna i egendomen.

Med tanke på dagens högtryck på marknaden tillsammans med rådande priser finns det enorm utveckling och nya intäktsmöjligheter för de flesta fastighetsägarna / BRF:er. Vår modell är unik och ägarna tar ingen risk innan vi har frambringat en konkret värdeökning för fastigheten.

Genom Vår breda kompetens och allierade partners börjar vi med att ta fram alla fakta för fastigheten och även området och efter det analyserar om möjligheterna för en eventuell omdisponering eller förädling av befintliga ytor för den aktuella fastigheten. I de allra flesta fall finner vi positiva utvecklingsmöjligheter som i slutändan skapar en förstärkt ekonomi och attraktivitet för fastighetsägare & Brf´r utan att behöva lägga ner tid, pengar eller egna resurser.

Bokonsulternas modell bygger på att vi skall hantera hela projektet från idé / lösning fram till färdigställt boende. Det innebär att vi hanterar alltifrån administration med ev bygglovsfrågor till alla delar inom entreprenaden i våra projekt. För befintlig ägare / styrelse innebär det att väldigt lite tid eller kunskap krävs för att genomföra ett projekt.

I Vår grupp har vi genom åren anslutit de absolut bästa kompetenserna som krävs för ett lyckat helhetskoncept såsom, arkitekter, inredare, designers, allt inom bygg, administration, mäklare etc som krävs för ett framgångsrikt projekt. Dessutom arbetar alla anslutna partners med samma ekonomiska modell som innebär att alla måste lyckas för att nå framgång och bättre slutresultat.

Bokonsulternas investeringsmodell i projekten innebär Noll risk för våra kunder, där vi står för den ekonomiska risken samt den tid det krävs att leda hela projektet i mål. Med Bokonsulternas modell vet vi att avkastningen blir bättre för alla våra kunder samt att vi alltid skapar ett bättre slutresultat med minimalt insats från våra kunder.

Bokonsulterna riktar sig till framförallt BRF´r i Stockholmsområdet eller till fastighetsägare och markägare som önskar avyttra sitt ägande på ett enkelt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Genom vårt stora personliga intresse från fastighetsmarknaden tillsammans med lång erfarenhet att bygga andra framgångsrika verksamheter skapar vi nya och innovativa infallsvinklar hela fastighesmarknaden.

Vår affärside är att skapa attraktiva bostäder genom att omdisponera, förädla och utveckla befintliga ytor i fastigheter!

Vi är experter på att lokalisera och omdisponera alla typer av ytor i Fastigheter och sedan omvandla dessa ytor till attraktiva bostäder eller annat värdeskapande för en BRF eller fastighetsägare. Vi skapar en stark ekonomi och bättre attraktivitet för dess ägare

Bokonsulternas affärsmodell är unik och skapar trygghet, långsiktighet och bättre avkastning både direkt och fortlöpande i framtiden

No Comments Found

Leave a Reply